A small dutch course on complex networks for High-Schools presented by Peter Sloot in School-TV

Criminele netwerken lijken een piramidestructuur te kennen. Door veel data te verzamelen en interacties tussen individuen te verwerken ontstaat er een model waarmee beter te voorspellen is welke schakel er weg moet om een netwerk uit elkaar te laten vallen. Ionica Smeets praat met Peter Sloot, hoogleraar Computational Science, over het vereenvoudigen van complexe systemen. Aan de hand daarvan vergelijken we een griepepidemie met een dynamisch netwerk.

See this link: http://www.wetenschap24.nl/programmas/labyrint/nieuws/labyrint-voor-de-tweede-fase/complexe-netwerken.html