VWO Course on Complex networks

A small dutch course on complex networks for High-Schools presented by Peter Sloot in School-TV Criminele netwerken lijken een piramidestructuur te kennen. Door veel data te verzamelen en interacties tussen individuen te verwerken ontstaat er een model waarmee beter...